Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 07 2018

November 04 2018

2424 c28a 500
Newsweek
Reposted frompiehus piehus viainsanedreamer insanedreamer
2283 2c26 500
Reposted frompulperybka pulperybka viainsanedreamer insanedreamer
Mam w sobie optymizm i upór. Nawet kiedy leżę i ryczę, jestem załamana i chcę się zabić, to i tak w końcu wstaję. Taki charakter.
— Małgorzata Potocka
Reposted fromxalchemic xalchemic viaciarka ciarka
Mam chandrę, malutkiego kaca i strasznie, strasznie chce mi się z tobą pogadać (...). Całuję cię, gdzie sobie życzysz, jeśli w ogóle sobie życzysz. (...) A jeżeli sobie nie życzysz, to nie całuję cię w ogóle nigdzie i jest mi jeszcze smutniej niż było dotąd.
— Jeremi Przybora do Agnieszki Osieckiej
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaciarka ciarka
Wolałabym być trochę głupsza i trochę bardziej szczęśliwa.
— Halina Poświatowska
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viapoppyseed poppyseed
Od piętnastego roku życia nie robię nic innego, tylko czekam, aż odsłoni mi się sens egzystencji; to sposób najpewniejszy, by go nie znaleźć. O ileż prościej byłoby żyć zamiast udawać.
— Emil Cioran “Zeszyty 1957-1972″
Reposted fromwiecznosci wiecznosci viapoppyseed poppyseed
Rozstaliśmy się bez prawdziwego rozstania, żyliśmy razem, nie będąc razem.
— Gregoire Delacourt - Pisarz rodzinny
Reposted fromstrangeee strangeee viapoppyseed poppyseed
Zaciskam z całej siły wszystko, co można zacisnąć w środku siebie, aby się znowu nie rozryczeć.
— J. Żulczyk
8162 0912 500
Wiesław Myśliwski "Ucho igielne"
Reposted fromPoranny Poranny viainsanedreamer insanedreamer
Nie ma żadnej możliwości, by sprawdzić, która decyzja jest lepsza, bo nie istnieje możliwość porównania. Człowiek przeżywa wszystko po raz pierwszy i bez przygotowania. To tak, jakby aktor grał przedstawienie bez żadnej próby. Cóż może być warte życie, jeśli pierwsza próba jest życiem ostatecznym? Dlatego życie zawsze przypomina szkic. Ale nawet szkic nie jest właściwym określeniem, bo szkic to zawsze zarys czegoś, przygotowanie do obrazu, gdy tymczasem szkic, jakim jest nasze życie, to szkic bez obrazu, szkic do czegoś, czego nie będzie.
— Kundera - Nieznośna lekkość bytu

November 01 2018

1512 795d 500

October 30 2018

dziś, wracam do Ciebie i już jestem w drodze,
więc, zostaw wszystko i przyjdź na dworzec.
— małpa
Reposted fromwyimaginowana wyimaginowana vianezavisan nezavisan
2673 a132 500
Reposted fromyveee yveee vianezavisan nezavisan

October 29 2018

1885 4251 500

adviceandsupportforyou:

Recovery is possible.

4878 3e41 500
Reposted fromoll oll vialifedownthespiral lifedownthespiral
3613 75f0
Reposted fromsarazation sarazation viaciarka ciarka
Tak ciężko sobie uświadomić że nie ma powrotów do niektórych relacji, ludzi, przyjaźni.
— kolwiekco.soup.io
Reposted fromkolwiekco kolwiekco viailoveyou iloveyou
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl