Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 20 2018

Wychodząc z piaskownicy też nie wiedziałam, że robię to po raz ostatni. Więc jaką mam pewność, że jeszcze kiedyś się zobaczymy?
— Jagoda Szuster
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viapoppyseed poppyseed

Co koty pamiętają z dni?

Pamiętają, jak wraca się z zimna,
i miejsce najcieplejsze, i gdzie dostają jeść.
I gdzie zadano im ból, pamiętają wrogów,
nerwowość ptaków, ciepłe opary ziemi,
użyteczność kurzu.
Pamiętają skrzypienie łóżka, krok właściciela,
smak ryby, cudowną śmietanę.
Koty pamiętają z dni to, co ważne.
Wspomnieniom bez wartości pozwalają odejść
i zapadają w sen mocniejszy niż my,
którym pęka serce, bo pamiętamy
tyle rzeczy nieważnych.

— Brian Patten - Rzeczy nieważne.
Reposted fromnutt nutt viawiecejniezobaczysz wiecejniezobaczysz
0353 d115 500
Reposted fromtfu tfu viapoppyseed poppyseed
4725 419d
Reposted fromhrabinacuervo hrabinacuervo viafuckall fuckall
7141 fe5b 500
Reposted fromsavatage savatage viafuckall fuckall
Już nie pamiętam jak było źle
o co nam poszło, zgubiłem się.

I gdybym mógł - cofnąłbym czas
chciałbym to przeżyć kolejny raz

Czułem najmocniej i tego mi brak...
— Kortez
Reposted fromplugss plugss vianezavisan nezavisan
Właśnie nadeszło "kiedyś"
i nic się nie zgadza.
Reposted fromaggape aggape vianezavisan nezavisan
Zaw­sze rzu­caj się na głęboką wodę, tam
da­lej jest do dna. 
Reposted fromviciousvenus viciousvenus viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
2109 d66e 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viadirtyliar dirtyliar
4870 552c
Reposted frombrumous brumous viawonderwall wonderwall
9627 289d
Reposted fromnezzmusic nezzmusic viacatherineee catherineee

March 17 2018

3596 e016
Reposted fromEtnigos Etnigos viaK8 K8
1644 5233 500
Reposted fromnonecares nonecares vianezavisan nezavisan

Moje marzenie o szczęściu…

Kasia Nosowska: Bez związku ze stanem posiadania i okolicznościami zewnętrznymi. Szczęście dają proste sprawy: rozmowy z Mikołajem, kupowanie kwiatów albo słoika miodu na targu, gotowanie. Jest taka płaskorzeźba na moście Karola w Pradze. Trzeba jej dotknąć, by spełniło się marzenie. Ja też stałam w kolejce i głaszcząc, pomyślałam: chciałabym czuć się szczęśliwa bez względu na okoliczności. Czyli spokojna. Epizodów niepokoju jest coraz mniej.

— Katarzyna Nosowska (http://www.styl.pl/kariera/kobieta-sukcesu/news-ja-sama-czesc-ii,nId,5504)
Reposted fromlugola lugola viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
W różnych okresach życia czyta się ten sam tekst - różnie.
— Ryszard Kapuściński – Lapidaria IV-VI
Reposted frompieprzycto pieprzycto viawonderwall wonderwall

March 10 2018

8793 7bff 500
Reposted fromerial erial viaK8 K8
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viainyou inyou
9456 5d25 500
Reposted frommesoute mesoute viainyou inyou
Reposted fromjasminum jasminum viainyou inyou
Reposted fromjasminum jasminum viadirtyliar dirtyliar
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl