Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 25 2020

Teraz muszę wyjść. Nie mam pojęcia, kiedy wrócę. Nie chcę się do niczego zobowiązywać. Idę na miasto, przyniosę ciasto.
— Agnieszka Osiecka, Biała bluzka
Reposted fromnatory natory viaclementiines clementiines
7733 c6c9
Reposted fromEtnigos Etnigos viaunmadebeds unmadebeds
3002 bc89 500
Reposted frommagdenvja magdenvja viapoppyseed poppyseed

March 23 2020

1634 27fb 500
Reposted fromhrafn hrafn viapoppyseed poppyseed
8245 ea58
Reposted fromkarahippie karahippie viapoppyseed poppyseed

March 03 2020

5741 15f1 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viamaybeyou maybeyou
Największy prezent dostajesz wtedy, kiedy ktoś postanowi podarować Ci pół godziny, godzinę, albo całe popołudnie i ten czas jest tylko dla Ciebie.
— (via
Reposted fromsoplica soplica viamaybeyou maybeyou
1423 8779 500
What if you're that person but I'm not ready?... 
Reposted fromrudosci rudosci viadirtyliar dirtyliar
5196 b434 500
Reposted frommangoe mangoe viadirtyliar dirtyliar
To dopiero początek i nic z tego, co Nas czeka, nie będzie proste.
— Becca Fitzpatrick
7491 e39a 500
Reposted fromzupabananowa zupabananowa viamaybeyou maybeyou

February 14 2020

Szczęśliwa jestem tylko tutaj, gdzie się uczę i muszę o tym myśleć; albo kiedy czytam; albo w kinie. No i w łóżku. Jestem szczęśliwa tylko wtedy, kiedy zapominam, że żyję.
— John Fowles
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viakeeplooking keeplooking
Reposted fromshakeme shakeme viakeeplooking keeplooking
0308 340e 500
Reposted fromhrafn hrafn viatinygingergirl tinygingergirl

nigdy
sobie nie wybaczę
że dałem ci
tyle z siebie

tyle czasu
tyle cierpliwości
tyle wybaczenia

i co najważniejsze
dałem ci tyle miłości
że teraz
czuję się pusty
w środku

jakby
niezdolny do uczuć

kiedy jedyne
co dostałem wzamian
to rozczarowanie

— Marta Masłyk
Reposted fromkrn krn viatinygingergirl tinygingergirl
Kiedy człowiek czuje, że potrzeba mu czegoś więcej, wtedy zaczynają się kłopoty.
— Charles Bukowski "Fragmenty winem poplamionego notatnika. Zebrane po raz pierwszy opowiadania, eseje i felietony z lat 1944-1990"
Reposted fromechoecho echoecho viaglamorous glamorous
8386 ddbb 500
Reposted fromshakeme shakeme viainsanedreamer insanedreamer
9510 6701 500
Reposted fromnulaine nulaine viamaybeyou maybeyou
I see the sun, and if I don’t see the sun, I know it’s there. And there’s a whole life in that, in knowing that the sun is there.
— Fyodor Dostoevsky // The brothers Karamazov
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl